Regelverk för smslån

Dela

Att smslåneverksamheten skulle vara nästan laglös bransch är inte en ovanlig uppfattning idag, men så är det verkligen inte. Långivarna har en mängd olika regler att följa när det gäller sin utlåning. De ligger konsumentkreditlagen och har både Finansinspektionens och Konsumentverkets ögon på sig.

Dessutom har lagarna blivit allt strängare de senaste åren, dels för att skapa en mer balanserad lånebransch och för att du som kund ska känna dig tryggare när du är i behov av ett snabbt lån.

Vi på Lånbetalningsanmärkning.com ska nu visa hur dessa olika lagar och regler ser ut och hur låneverksamheterna granskas.

Konsumentkreditlagen

Smslåneföretagen bedriver sin verksamhet under den så kallade konsumentkreditlagen, vars huvudsakliga syfte är att skydda dig som kund. Lagen innebär att smslångivarna är skyldiga att:

 • Tydligt informera om lånets effektiva ränta.
 • Tydligt uppge kundens totala lånekostnad. Detta måste göras på både ansökan och på själva låneavtalet.
 • Alltid ta en kreditupplysning innan de godkänner en ansökan. Upplysningen kan dock göras hos olika upplysningsföretag.
 • Inte bevilja en ansökan om den sökande uppenbarligen kommer ha svårt med sin återbetalning.
 • Inte ha en för aggressiv marknadsföring. Att till exempel marknadsföra ett lån som gratis är inte tillåtet.
 • Alltid ge kunden 14 dagars rätt att ångra sig.

Med andra ord är det ganska hårda krav som gäller vid utlåning. Detta för att kundernas skulder inte ska bli något företagen kan tjäna stora pengar på.

Finansinspektionen

Vill man starta ett smslåneföretag måste man alltid ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen, som är en statlig förvaltningsmyndighet. De granskar i sin tur verksamheten och dess uppbyggnad för att avgöra om de är lämpliga att bedriva utlåning eller ej.

Smslåneföretag som är aktiva i lånebranschen idag granskas regelbundet av Finansinspektionen för att man snabbt ska upptäcka brister i hur de bedriver sin utlåning. De kan dyka upp oannonserat hos långivarna för att undersöka deras rutiner och dokumentation. Skulle det vara så att långivarna misskött sig så kan de få en varning, böter, restriktioner i sin verksamhet eller så stoppas utlåningen med omedelbar verkan.

Konsumentverket

Det har den senaste tiden iförts nya regler för smslångivare, som bland annat har gett Konsumentverket rätt att ha också ha tillsyn över låneverksamheterna för att se huruvida de följer konsumentkreditlagen.

Konsumentverket kan dessutom, genom att begära underlag för de kreditbedömningar långivarna gjort på sina kunder, se om de varit alldeles för generösa i sin bedömning och därmed få en varning eller i vissa fall till och med förbjudas att fortsätta bedriva sin låneverksamhet.

Nya förslag på lagstiftningar

Under 2016 har en statlig utredningsgrupp tittat närmare på huruvida man kan skärpa reglerna för utlåningsverksamheten ytterligare med syfte att minska på invånarnas skuldsättning. Exempel på förslag om nya lagar är att:

 • Ett räntetak ska införas. I nuläget finns det inget tak för hur hög räntan får vara vid smslån. Långivarna kan alltså sätta en effektiv ränta på 10 000 % om de vill. (Men hur många kunder skulle de då få?)
 • Ett kostnadstak som ska göra att den totala lånekostnaden aldrig blir högre än den summa man lånat.
 • Kreditbedömningarna ska bli strängare. För generösa bedömningar anses vara den största boven när det gäller skulder på grund av smslån. Ansökande som egentligen inte har en ekonomi som är god nog blir ändå beviljade lån.
 • Marknadsföringsreglerna ska skärpas.
 • Eventuella skriftliga låneavtal ska införas.